Misyonumuz :

 1. Misyonumuz doğrultusunda farklı sahalarda çalışan ve farklı birikimlere sahip, toplumun içinden gelen aile bireylerinden oluşan bir beyin takımı oluşturarak, Türkiye’de aile ve bireylerinin öz değerlerini muhafaza edebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda dünya ile rekabet edecek düzeye getirebilmek için aile içi eğitime ağırlık vererek çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmek
 2. Geliştirdiği çözümlerle ve hayata geçireceği projelerle yaşlı genç özürlü çocuk aile bireylerinin bütününün sosyal statüsünü zenginleştirmeyi hedefleyerek tamamen insan odaklı sevgi tohumları ekerek bir gönül halkası oluşturarak aile çatısını aile hayatını kolaylaştırabilen ve zenginleştirebilen,
 3. sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif birer birey olmalarını sağlayan,
 4. Ülkedeki eğitim ve sosyal dayanışma çalışmalarıyla, uluslararası işbirliğine katılımın gerçekleştirilmesine yardımcı olan,
 5. Kurum ve Kuruluşlar arası işbirliği sayesinde aile bireylerinin demokratik haklarına ulusal ve uluslararası boyut kazandıran,
 6. Dezavantajlı ailelerin ağırlıklı olduğu kesimlere fırsat eşitliği sağlayan,
 7. Türkiye’deki aile içi eğitimlerin bireylerin çalışmalarının tanıtılması ve sosyo – kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan, bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonunu benimsemekteyiz.
 8. Türkiye’nin ekonomik sosyal ve siyasal gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli aile ailelerin ekonumik sosyal gelişimine katkı sağlamak
 9. Dernek engelli olan veya olmayan yaşlı, yetişkin erkek, kadın, genç, çocukların hukuki ekonomik, sosyal, siyasal, sanatsal vb. gibi alanlarda yaşama katılımını sağlayarak demokratik hak ve hukukun bilince bireysel ve mesleki gelişmelerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirecektir.
 10. Türkiye nin siyaset, ekonomi, sanat kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme, basın yayın vb.çalışma yöntemleri doğrultusunda katkı sunmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymaktır.

Vizyonumuz :

 1. Sahada yapacağımız sosyal araştırmalar ve bu araştırmaların bilimsel analizleri üzerinden aile ve sosyal politikaların oluşturulmasında devletin yürütme kurumlarına rehberlik etmek.
 2. Dezavantajlı grupların engellerinin kaldırılması, yaşam standartlarının geliştirilmesi, yerleşik aile içi sorunlar, toplumun birarada yaşamaya ilişkin ruhsal dengesinin bozulması, bağımlılıklar, şiddet olgusu ve toplumusal yaşamımızın diğer önemli meseleleri üzerine seminerler ve konferanslar düzenleyerek toplumsal eğitimde çığır açan faaliyetler yürütmek.
 3. Kendinden önce, diğerinin yararını düşünen bireylerden müteşekkil, merhametli bir toplum inşa etmek. Geleneksel değerleri, bilimi ve sanatı aynı düzlemde buluşturarak, aklı ve ruhu besleyen kanallar oluşturmak.
 4. Olumsuzlukların yüzeysel ve geçici metotlarla ele alan eden değil, kurumsal kimlik yapımız bünyesinde, ‘sistemik’ ve ‘makro’ düzeyde, ‘kalıcı’ çözümler üreten bir kuruluş olarak, toplumumuzun sosyal yönden imarında önemli bir rol üstlenmek.